Zrównoważony model działania w trosce o naszą wspólną przyszłość

Obecnie pracujemy nad osiągnięciem neutralności pod względem emisji CO2. Naszym celem jest zneutralizowanie historycznych emisji CO2, powstałych w ciągu 100 lat istnienia Grupy VELUX, poprzez ochronę lasów. Chcemy również ograniczyć przyszłą emisję CO2 w całym łańcuchu wartości oraz przejść na model działalności bezpieczny dla klimatu i odpowiedzialny społecznie.